An Crúiscín Lán

Amhrán breá meidhreach isea é seo. Fuaireas na véarsaí ó leaganacha Sheán Uí Liatháin, Baile Mhic Íre agus ó Chonchubhar Ó Luasa, Screathan na nGamhan.

Canann Seán Ó Liatháin an t-amhrán so ar an nDD ‘An Crúiscín Lán’ (2017) agus tá sé de nós aige é a chanadh le ‘The Poitín‘, ag babhtáil véarsaí Gaeilge/Béarla gach ré véarsa.

Leagan Chonchubhair anseo: http://old.tg4.ie/ie/programmes/archive/conchubhair-o-luasa/an-crúiscín-lán-corn-uí-riada-2016.html

Tá trí smaointe im’ chroí nách dóigh libh
Níl aon gheal scilling dá dtuillim ná go n-ólaim
Ní hionann is mar chárt ar cháirt amháin ní ghlaoim-se
‘S ní bheidh feorlaing sa sparán agam nuair a fhágfaidh mé an saol so

Curfá
Is gheobham arís an crúiscín is bíodh sé lán

Grá mo chroí mo chrúiscín, sláinte gheal mo mhúirnín
Is cuma liom mo chúilfhionn dubh nó bán
Agus gheobham arís an crúiscín is bíodh sé lán

Dá bhfaighinnse bás amárach d’fhágfainnse le huacht é
Mé a chur i dtigh an tábhairne go sásta fén bhfuarma
Mar a mbeadh na pint is na cáirt is na cnagairí dá mbualadh
‘S gur bhinne liom a nglór súd ná ceol binn na cuaiche

Agus geobham arís an crúiscín is bíodh sé lán…

Dá bhfainn-se bás amárach d’fhágfainnse le huacht é
Snaois agus tobac a bheith ar mo thórramh
A ndóthain le n-ithe a thabhairt dos na mná óga
Agus ligint dos na seana mhná go ngoilfidís a ndóthain

Agus geobham arís an crúiscín is bíodh sé lán…

Dá bhfainnse bás i bhfearann Tuirc ‘s nár fhágfaidh mé an saol so
Go bhfeicfidh mé na Sasanaigh ag steallachas na déirce
A rámhainní ar a nguaille is iad ag tuilleamh a gcuid reula
Agus bróga boga briste orthu mar a bhíonn orainn sa Ghaeltacht

Agus geobham arís an crúiscín is bíodh sé lán…

Nuair a ghabhaim siar go hiarthar Éireann
Cois leasa dhom go huaigneach is gan éinne beo im dhaor ann
‘S é a deir na daoine ‘gus muintir mo chéile
Gur olc an fear ag mnaoi mé nó gan leanbh bhí ag méileach

Agus geobham arís an crúiscín is bíodh sé lán…

‘Sé a deir mo bhean-sa ar buile tí: “a stróinse,
Téanam ort abhaile nó ar ólais fós do dhóthain?”
“Chun na diabhail mhór’ a bheirim thú a mhaireann de do shórt-sa
Mar beidh bean éigin eile agam ins gach baile beag dá ngeobhaidh mé”

 

Advertisements